Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
044/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
054/2020/TnUAD
75 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do rok 2030 č.lAPVV-22-0524
223/2023/TnUAD
5 881,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
053/2017/TnUAD
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
054/2017/TnUAD
0,00 € ZVS holding, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2019
Zmluva o EUR-ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu
013/2019/TnUAD
14 800,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. December 2020
Zmluva o dielo
112/2020/TnUAD
300,00 € Zuzana Veselá Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2017
Zmluva o dielo
137/2017/TnUAD
250,00 € Zuzana Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2018
Zmluva o dielo
180/2018/TnUAD
345,00 € Zuzana Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
054/2015/TnUAD
0,00 € ZTS Strojárne, s.r.o., a Centrum vedecko –technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2017
Zmluva o partnerstve
076/2017/TnUAD
0,00 € ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. R42/2012
182//2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
095/2024/TnUAD
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
129/2024/TnUAD
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Dohoda o spolupráci
145/2016/TnUAD
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Trenčín)
092/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Púchov))
094/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
058/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016 - TnUAD
059/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne