Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Február
2012
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
022/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marta Škvarková
27.
Február
2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
28.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚZ/2011
027/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
5.
Marec
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
028/2012/TnUAD
15,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne IRO, s.r.o
5.
Marec
2012
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
029/2012/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/OTPaÚZ/2012
032/2012/TnUAD
Doplnená
156,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JP- Club, s.r.o.
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
14.
Marec
2012
Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
035/2012/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KAMEA Design, s.r.o.
16.
Marec
2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
038/2012/TnUAD
1 277,26 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
19.
Marec
2012
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
039/2012/TnUAD
2 128,77 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
21.
Marec
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
040/2012/TnUAD
1 648,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
21.
Marec
2012
Dodatok č.12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
041/2012/TnUAD
343,35 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
2.
Apríl
2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
044/2012/TnUAD
2 760,53 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic)
2.
Apríl
2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
046/2012/TnUAD
1 493,57 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.
2.
Apríl
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
2.
Apríl
2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
048/2012/TnUAD
1 545,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2.
Apríl
2012
Dodatok č.11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
049/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
2.
Apríl
2012
Rámcová zmluva o spolupráci
051/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matador Holding, a.s.
4.
Apríl
2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
054/2012/TnUAD
3 800,89 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4.
Apríl
2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
055/2012/TnUAD
1 534,78 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.