Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2011
Zmluva o ubytovaní
80/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc.
28. September 2011
dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a spôsobe jeho splnenia uzavretej dňa 28.6.2011
83/2011/TnUAD
1 231,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miloš Čerešňa
27. Október 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
88/2011/TnUAD
37 018,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
90/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Športový klub Unišport Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
14. November 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
91/2011/TnUAD
4 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
11. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
97/2011/TnUAD
2 101,28 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
11. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.12.2010
98/2011/TnUAD
270,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ADOS-SALUS, s.r.o
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
99/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša
11. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006
100/2011/TnUAD
747,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
101/2011/TnUAD
1 430,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín, (Hospic)
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 7.1.2007
102/2011/TnUAD
Doplnená
333,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RADOS PB, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.12.2006
103/2011/TnUAD
47,70 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Sestrička, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
104/2011/TnUAD
2 003,40 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
105/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. v Ilave
11. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
106/2011/TnUAD
7 793,83 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
30. Január 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.1.2011
017/TnUAD/2012
40,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav
1. Február 2012
Zmluva 01/OTPaÚZ/2012 o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových automatov
019/2012/TnUAD
Doplnená
644,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Baláž
27. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/0TPaÚZ/2012
021/2012/TnUAD
Doplnená
120,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
27. Február 2012
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
022/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marta Škvarková
27. Február 2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.