Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
062/2012/TnUAD
755,37 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
23. Apríl 2012
Darovacia zmluva
063/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
25. Apríl 2012
Nájomná zmluva
065/2012/TnUAD
Doplnená
4 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Telefónica Slovakia s.r.o.
26. Apríl 2012
Kúpna zmluva
066/2012/TnUAD
300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Petruš Dušan
14. Máj 2012
Dodatok č.11a k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
071/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
14. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
073/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
22. Máj 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
077/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
29. Máj 2012
Nájomná zmluva č. 2012/29
078/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Projekt Eurocampus Slovenská republika
13. Jún 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
085/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Jurák
13. Jún 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a Športovým Klubom Unišport TnUAD
086/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marek Dobo
27. Júl 2012
Zmluva o dielo
100/2012/TnUAD
2 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOCHEMIE a.s.
30. Júl 2012
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
101/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne EXPO CENTER, a.s.
24. August 2012
Darovacia zmluva
108/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
110/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Ivana Kuljačková
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
111/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Katarína Jánošíková
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
112/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Zuzana Adamovičová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne František Mišejka
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
114/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Miroslava Kutejová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
115/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Alena Miklášová
6. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
116/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Ľuba Fonosová