Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
119/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Vrbovská
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
120/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jana Rybová
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
121/2012/TnUAD
340,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Zuzana Mesárošová
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Študentská 1
122/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Púchov
123/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
124/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ŠK PANTHERS Trenčín
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
125/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Tarbaj – MTR Group
9. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
132/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Tököly, PhD.
9. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
133/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc.Ing. Ľubomír Uherík, CSc.
12. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
135/2012/TnUAD
66,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní podľa priloženého zoznamu
12. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
136/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Virtual Reality Media, a.s.
19. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 017/2012/1.1/OPVaV
137/2012/TnUAD
Doplnená
2 900 891,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
138/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ľuboš Zajac
30. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
141/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC LINE s.r.o.
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
139/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Juraj Pristach
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
140/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne o.z. C.H.B.T. „Chceme hrať basketbal v Trenčíne“
6. November 2012
Zmluva o ubytovaní
144/2012/TnUAD
Doplnená
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akad.mal. Viliam Široký
12. November 2012
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzatvorená v súlade s príkazom rektora č. 09/2012
151/2012/TnUAD
Doplnená
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vedúci zamestnanci TnUAD
12. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
154/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PIO Keramoprojekt, a.s.
19. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
157/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Patrik Vígh