Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2011
dodatok č. 4 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
81/2011/TnUAD
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 5 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
82/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Základnej školy a o výške služieb spojených s výpožičkou
091/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. September 2017
Zmluva o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
085/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Jún 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
036/2020/TnUAD
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
163/2021/TnUAD
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Február 2016
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2016
012/2016/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Február 2017
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2017
005/2017/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2018
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2018
007/2018/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Február 2019
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na roky 2019 a 2020
051/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2021
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2021
027/2021/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Február 2022
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na roky 2022 - 2023
023/2022/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2014
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2014
090/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2015
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2015
026/2015/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2021
Licenčná zmluva
196/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € ZADAS spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Apríl 2021
Zmluva o štipendijnom programe
054/2021/TnUAD
0,00 € Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o. OZ Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
030/2019/TnUAD
0,00 € Yanfeng Automotive Interiors Systems, s.r.o. – odštepný závod Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva - PZP Škoda Octavia
142/2016/TnUAD
111,20 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva - PZP Peugeot partner
143/2016/TnUAD
0,00 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva – PZP VW Jetta
144/2016/TnUAD
81,75 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne