Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
024/2017/TnUAD
8,00 € Viliam Adamec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
002/2014/TnUAD
3 300,00 € VII spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2018
Kúpno-predajná zmluva
022/2018/TnUAD
23 400,00 € Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
057/2014/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
038/2015/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
020/2016/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2017
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
035/2017/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
029/2019/TnUAD
0,00 € Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2013
Rámcová zmluva o spolupráci v zabezpečení vzdelávacích aktivít pre zamestnancov TnUAD v Trenčíne
084/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € V.A.J.A.K.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2011
Zmluva o praktickej výučbe
40/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2017
Zmluva o spolupráci vysokej školy a zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečovaní praktickej výučby – klinickej praxe študentov zdravotníckych študijných odborov
074/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2016
Rámcová dohoda o spolupráci pri výskumnej činnosti
016/2016/TnUAD
0,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
015/2013/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve/ 056/2010/2.1/OPVaV/D04
056/2010/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Marec 2018
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného pracoviska uzatvorenej dňa 21.03.2001
024/2018/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hovädzieho mäsa pre ŠJ TnUAD
011/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku bravčového mäsa pre ŠJ TnUAD
013/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
016/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. August 2012
Kúpna zmluva
102/2012/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2013
Dodatok č. 2 k Dohode zo dňa 29. 3. 2010 o podieľaní sa na nákladoch za spotrebu elektrickej energie, vykurovania, vodného, stočného, odvode dažďovej vody a údržbe, čistení, posype prístupovej komunikácie
008/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne