Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
031/2018/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
006/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
039/2016/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a čistenia komínov
055/2022/TnUAD
2 316,00 € VSMAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
070/2021/TnUAD
0,00 € Vranovská nemocnica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Zmluva o dlhodobej spolupráci
110/2011/TnUAD
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2015
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-26-24/2015
109/2015/TnUAD
0,00 € Vojenský historický ústav Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2018
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-67-22/2018
093/2018/TnUAD
0,00 € Vojenský historický ústav Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 2/2015
035/2015/TnUAD
0,00 € Vladimír Bližňák - CoBAK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
138/2021/TnUAD
Doplnená
11 580,00 € Visions Entertainment, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 082/2023
082/2023/TnUAD
Doplnená
50 100,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 089/2023
089/2023/TnUAD
Doplnená
18 360,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
024/2017/TnUAD
8,00 € Viliam Adamec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
002/2014/TnUAD
3 300,00 € VII spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2018
Kúpno-predajná zmluva
022/2018/TnUAD
23 400,00 € Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
057/2014/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
038/2015/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
020/2016/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2017
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
035/2017/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
029/2019/TnUAD
0,00 € Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne