Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2018
Zmluva o fyzioterapeutickej praxi
052/2018/TnUAD
0,00 € Uherskohradišťská nemocnice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
194/2023/TnUAD
0,00 € U S-profi s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
031/2019/TnUAD
0,00 € TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., ZF Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2015
Darovacia zmluva
071/2015/TnUAD
1 000,00 € TRUMPF Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2014
Zmluva o dielo č. 24201S
006/2014/TnUAD
0,00 € TREVYS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
035/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
034/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
031/2017/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2019
Zmluva o zložení zábezpeky do obchodnej verejnej súťaže
049/2019/TnUAD
67 580,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2019
Dohoda o spolupráci
057/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2019
Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke
099/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2019
Zmluva o výpožičke
120/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí grandu číslo 2021/0624
105/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2023
Zmluva o združení
015/2023/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2015
Zmluva o dielo
053/2015/TnUAD
2 000,00 € Trenčianske zdravotnícke združenie, o. z. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Január 2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1124/2014
004/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Máj 2017
Zmluva o spolupráci
045/2017/TnUAD
Doplnená
2 040,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 4
136/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne