Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. November 2019
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
226/2019/TnUAD
655,64 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2021
Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 70732919
021/2021/TnUAD
15,00 € UNION poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2011
poistná zmluva č. 24 -4- 850
57/2011/TnUAD
3 672,05 € Union poist'ovňa a. .s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Február 2017
Nájomná zmluva Premium P2017/009
009/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
031/2021/TnUAD
0,00 € UNIHERA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
DOHODA o vzájomnej spolupráci
014/2015/TnUAD
0,00 € UniApps, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Zmluva o fyzioterapeutickej praxi
052/2018/TnUAD
0,00 € Uherskohradišťská nemocnice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. August 2023
Zmluva o nefinančnej podpore
194/2023/TnUAD
0,00 € U S-profi s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
031/2019/TnUAD
0,00 € TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., ZF Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2015
Darovacia zmluva
071/2015/TnUAD
1 000,00 € TRUMPF Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2014
Zmluva o dielo č. 24201S
006/2014/TnUAD
0,00 € TREVYS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
035/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
034/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
031/2017/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2019
Zmluva o zložení zábezpeky do obchodnej verejnej súťaže
049/2019/TnUAD
67 580,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2019
Dohoda o spolupráci
057/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2019
Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke
099/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2019
Zmluva o výpožičke
120/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí grandu číslo 2021/0624
105/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2023
Zmluva o združení
015/2023/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne