Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Máj
2015
Zmluva o dielo
053/2015/TnUAD
2 000,00 € Trenčianske zdravotnícke združenie, o. z. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Január
2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1124/2014
004/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.
Máj
2017
Zmluva o spolupráci
045/2017/TnUAD
Doplnená
2 040,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
September
2022
Zmluva o spolupráci č. 4
136/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
November
2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
November
2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
November
2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 345/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
November
2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 62/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
November
2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 1019/21 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
December
2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
20.
Január
2016
Zmluva o dielo
004/2016/TnUAD
1 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove MIKON, spol. s.r.o.
1.
Marec
2011
Zmluva o spolupráci
3/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava
1.
Marec
2011
Zmluva o ubytovaní
4/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD.
1.
Marec
2011
Zmluva o ubytovaní
5/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
8.
Marec
2011
Nájomná zmluva
6/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav Bratislava
14.
Marec
2011
Zmluva o ubytovaní
10/2011/TnUAD
693,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc.
14.
Marec
2011
Zmluva o dielo
11/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RONA, a.s.
6.
Apríl
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
18/2011/TnUAD
7 677 563,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8.
Apríl
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
19/2011/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Viktor Holubek
11.
Apríl
2011
Rámcová zmluva o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania
20/2011/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.