Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 296/2023
296/2023/TnUAD
0,00 € Michaela KM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
069/2015/TnUAD
0,00 € JUDr. Ján Havlát, advokát Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
066/2022/TnUAD
18 600,00 € Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
161/2023/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelára, JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2019
Zmluva o podieľaní sa na nákladoch pri výrobe tepla pre vlastnú spotrebu oboch zmluvných strán
171/2019/TnUAD
0,00 € Spojená škola I. Krasku, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2019
Zmluva o výpožičke
173/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Spojená škola I. Krasku, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Október 2019
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
184/2019/TnUAD
0,00 € Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2020
Zmluva o zabezpečení výdaja stravy pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne
075/2020/TnUAD
Doplnená
0,00 € Spojená škola I. Krasku 491 Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2023
Zmluva o podieľaní sa na úhrade nákladov
096/2023/TnUAD
9 510,00 € Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 01-06-23
155/2023/TnUAD
48 133,87 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 224/2023
224/2023/TnUAD
26 019,20 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2023
Zmluva o dielo č. 287/2023
287/2023/TnUAD
94 911,05 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 082/2023
082/2023/TnUAD
Doplnená
50 100,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 089/2023
089/2023/TnUAD
Doplnená
18 360,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 299/2023
299/2023/TnUAD
0,00 € EM Office, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o certifikácií systému 100/2023
192/2023/TnUAD
11 484,00 € CERTICOM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 253/2023
253/2023/TnUAD
0,00 € Elena Blahová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Júl 2021
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
134/2021/TnUAD
41 000,00 € Mosný, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Február 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
011/2020/TnUAD
Doplnená
0,00 € Grand Oak Legal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Október 2019
Zmluva o zabezpečení stravovania
188/2019/TnUAD
0,00 € Miroslav Pojezdal Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne