Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 22120801/MH
201/2022/TnUAD
3 600,00 € MP Profit PB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2017
Poistná zmluva číslo 8-891-010531
041/2017/TnUAD
427,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Zmluva o dielo
046/2021/TnUAD
74 483,86 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí služby
031/2016/TnUAD
0,00 € nebotra project s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, RONA, a.s., Ústav anorganickej chémie Slovenskej Akadémie vied
29. Máj 2012
Kúpna zmluva 0203/ZP/12
081/2012/TnUAD
Doplnená
137 500,00 € SPECION, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2019
Memorandum o spolupráci
208/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Brose Prievidza spol s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
025/2019/TnUAD
10 000,00 € MSM holding, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2022
Zmluva o dielo
038/2022/TnUAD
67 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Marec 2022
Zmluva o dielo
039/2022/TnUAD
64 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
030/2019/TnUAD
0,00 € Yanfeng Automotive Interiors Systems, s.r.o. – odštepný závod Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Apríl 2021
Zmluva o štipendijnom programe
054/2021/TnUAD
0,00 € Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o. OZ Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
046/2016/TnUAD
0,00 € Sirnaté lázně, Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2018
Zmluva o spolupráci
021/2018/TnUAD
0,00 € PROGRESA FINAL SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo
084/2019/TnUAD
214 263,38 € KILLEC stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
076/2014/TnUAD
0,00 € NRG TN, s.r.o. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
087/2014/TnUAD
0,00 € K – HEALTH, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
041/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Medella, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne