Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2019
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov
190/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2019
Poistná zmluva č. 9100196469
180/2019/TnUAD
7 255,84 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2021
Poistná zmluva č. 9100238444
022/2021/TnUAD
1 948,14 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2021
Poistná zmluva č. 9101872894 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
210/2021/TnUAD
104,56 € Groiupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 9102022325
050/2022/TnUAD
198,00 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2021
Poistná zmluva č. 9100196402
084/2021/TnUAD
649,38 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Január 2017
Licenčná zmluva
001/2017/TnUAD
66,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 252/2023
252/2023/TnUAD
0,00 € FM Krajco Group, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
025/2013/TnUAD
1 716,00 € Culture Bridge, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 280/2023
280/2023/TnUAD
0,00 € M - STAV Servis, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
049/2013/TnUAD
1 302,30 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT ITMS 26110230118
032/2014/TnUAD
0,00 € I & Z TENDER,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2013
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
057/2013/TnUAD
0,00 € ADITIO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Február 2015
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
016/2015/TnUAD
0,00 € Aditio,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2019
Rámcová dohoda
070/2019/TnUAD
7 680,00 € Aditio, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2021
Rámcová dohoda
056/2021/TnUAD
0,00 € ADITIO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
107/2019/TnUAD
118,80 € CUBS plus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne