Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2013
Zmluva o účasti na výstave
088/2013/TnUAD
2 528,40 € MP-Soft,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2018
Zmluva o účasti na výstave
040/2018/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2018
Smlouva o účasti na výstavě
041/2018/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Jún 2022
Zmluva o účasti na výstave
084/2022/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2014
Zmluva o dielo
081/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € OHL ŽS SK, a.s. ako vedúci účastník Združenia Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Darovacia zmluva
046/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € KoVLT,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. December 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202026736_Z
222/2021/TnUAD
99 624,97 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
042/2022/TnUAD
0,00 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
112/2022/TnUAD
0,00 € Pow-en, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
125/2015/TnUAD
0,00 € PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí peňažného daru zo dňa 19.2.2008
064/2012/TnUAD
0,00 € S&D Pharma SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa parag. 269 ods. 2 OZ medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
014/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi - HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Január 2013
Dodatok č.4 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonávaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
194/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi – HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti propagačných aktivít objednávateľa
107/2012/TnUAD
0,00 € AENDY design, Andrej Živčic Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Október 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02756
079/2016/TnUAD
3 000,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02197
130/2017/TnUAD
Doplnená
3 000,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. September 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04364
114/2018/TnUAD
2 000,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. August 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03480
146/2019/TnUAD
80,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Január 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04009
004/2021/TnUAD
3 300,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne