Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2011
ORACLE ACADEMY: „ADVANCED COMPUTER SCIENCE“ - DOHODA
39/2011/TnUAD
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2011
Zmluva o praktickej výučbe
40/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2011
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
41/2011/TnUAD
0,00 € Fyzio-Beskyd, MUDr.Jan Kristek s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2011
Dodatok č.2 k ZMLUVE O DlELO Číslo: 2010/01/02
46/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2011
Zmluva o praktickej výučbe
50/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o partnerstve
56/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku
66/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
6. September 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o partnerstve
73/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/2009/5.1/OPVaV
74/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
8. September 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
76/2011/TnUAD
0,00 € EXPO CENTER, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. September 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o partnerstve
77/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 4 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
81/2011/TnUAD
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 5 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
82/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Október 2011
Zmluva o praktickej vyucbe
84/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum liecebnej rehabilitacie, s. r. o. Nemsova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
86/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € RMC s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2011
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dodávke plynu. Číslo obchodného partnera 5100011343/1
89/2011/TnUAD
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
90/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Športový klub Unišport Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09 v znení jej platných dodatkov
107/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0044-09 v znení jej platných dodatkov
108/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Zmluva o dlhodobej spolupráci
110/2011/TnUAD
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne