Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2014
Zmluva o praktickej výučbe
019/2014/TnUAD
0,00 € Léčebné lázne Luhačovice-Sanatorium MIRAMARE,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Február 2014
Kúpna zmluva
020/2014/TnUAD
0,00 € I.M.D.K. BA, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Február 2014
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb číslo:ST-14/01/07-ZP-1-B
021/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Február 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
022/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dalibor Steinhauser
24. Február 2014
Zmluva o spolupráci č. 2/190104/2014-SPOL
023/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2014
Zmluva o praktickej výučbe
024/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2014
Zmluva o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
025/2014/TnUAD
0,00 € DIAFAN s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2014
Zmluva o praktickej výučbe
028/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorov
029/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Škola úžitkového výtvarníctva (ŠUV)
12. Marec 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT ITMS 26110230118
032/2014/TnUAD
0,00 € I & Z TENDER,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
035/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Dudák
19. Marec 2014
Zmluva o praktickej výučbe
036/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € REHAMEDIK s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Marec 2014
Zmluva o nájme
037/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Orange Slovensko, a.s.
25. Marec 2014
Zmluva č. 9/2014, uzatvorená v zmysle § 269, odst. 2 Obchodného zákonníka
038/2014/TnUAD
0,00 € enviTrans, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2014
Zmluva o prevzatí fliaš a nájme fliaš
040/2014/TnUAD
0,00 € Linde Gas k. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2014
Zmluva o dielo
041/2014/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o.(V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
042/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Apríl 2014
Kúpna zmluva
043/2014/TnUAD
0,00 € H.A.J.,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Apríl 2014
Zmluva o praktickej výučbe
045/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hotel MOST SLÁVY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Darovacia zmluva
046/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € KoVLT,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne