Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
047/2014/TnUAD
0,00 € KRIVÝ s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
048/2014/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
049/2014/TnUAD
0,00 € ENEX trade, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
050/2014/TnUAD
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
051/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav chemických vlákien,a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
052/2014/TnUAD
0,00 € MIKON, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
053/2014/TnUAD
0,00 € GOMS, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Rámcová zmluva o spolupráci v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére
054/2014/TnUAD
0,00 € RONA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci a o poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV-0108-12
055/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu
25. Apríl 2014
Smlouva o dílo
056/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOHEMIE a.s.
29. Apríl 2014
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
057/2014/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Máj 2014
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich potrieb pre TnUAD
058/2014/TnUAD
0,00 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
059/2014/TnUAD
0,00 € Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby v zmysle § 261, ods. 6 Obchodného zákonníka a § 51 Občianskeho zákonníka v súlade s § 6, § 22 a § 26 zákona NR SR č. 124/20
060/2014/TnUAD
0,00 € HASIL – HD,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2014
Zmluva o certifikácii systému č. 32/2014
061/2014/TnUAD
0,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
062/2014/TnUAD
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
063/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
064/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a s tým spojených služieb uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
066/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
9. Jún 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
069/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Continental Matador Rubber,s.r.o.