Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
071/2014/TnUAD
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služby
072/2014/TnUAD
0,00 € ENSACO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
073/2014/TnUAD
0,00 € MUDr. Miroslav Gavenda praktický lekár pre deti a dorast Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
074/2014/TnUAD
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
075/2014/TnUAD
0,00 € MUDr. Chalupková Gabriela, všeobecná lekárka pre dospelých Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
076/2014/TnUAD
0,00 € NRG TN, s.r.o. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
078/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
25. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
079/2014/TnUAD
0,00 € BONNE SANTÉ, s.r.o. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
080/2014/TnUAD
0,00 € DH FLOS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2014
Zmluva o dielo
081/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € OHL ŽS SK, a.s. ako vedúci účastník Združenia Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
083/2014/TnUAD
0,00 € ENAMED,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Zmluva o spolupráci
084/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Športový klub Unišport Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
26. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
085/2014/TnUAD
0,00 € MUDr. Darina Žbirková, praktický lekár pre dospelých Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
086/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BUKÓZA INVEST spol. s.r.o., skratka obchodného mena: B invest s.r.o., a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
26. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
087/2014/TnUAD
0,00 € K – HEALTH, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2014
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2014
090/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služby
097/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € ERMAN,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Júl 2014
Mandátová zmluva
099/2014/TnUAD
0,00 € Pater Pálka - PPR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2014
Zmluva o dodávke tovaru
100/2014/TnUAD
0,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
101/2014/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne