Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2014
Zmluva o ubytovaní
138/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti/ ŠD Záblatie
6. Október 2014
Zmluva o ubytovaní
139/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti/ ŠD Púchov
14. Október 2014
Zmluva o ubytovaní a stravovaní študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
140/2014/TnUAD
0,00 € Športové gymnázium Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2014
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
141/2014/TnUAD
0,00 € INA SKALICA spol. s r.o. a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2014
Dohoda o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
142/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Matej Vengrín
14. Október 2014
Dohoda o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
143/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Alena Dobošová
14. Október 2014
Dohoda o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
144/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Eva Ganobčíková
14. Október 2014
Dohoda o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
145/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Mariana Poliaková
15. Október 2014
Kúpna zmluva
160/2014/TnUAD
0,00 € Ing. Lazhar Hassouna- Halimex Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
161/2014/TnUAD
0,00 € BONA MEDIC, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
165/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kanoistický klub TTS
10. November 2014
Zmluva o poskytnutí služby
169/2014/TnUAD
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2014
Kúpna zmluva
170/2014/TnUAD
0,00 € Mabonex Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. December 2014
Rámcová dohoda na tlač skrípt a iných obdobných publikácií
174/2014/TnUAD
0,00 € KRAIN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
176/2014/TnUAD
0,00 € INFO-S-NET,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku bravčového mäsa pre ŠJ TnUAD
178//2014/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
179//2014/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku hovädzieho mäsa pre ŠJ TnUAD
180//2014/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
181//2014/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. R42/2012
182//2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne