Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Január 2015
Zmluva o nájme bytov
001/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Január 2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1124/2014
004/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Január 2015
Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II-NISPEZ II
008/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Január 2015
Zmluva o podieľaní sa na nákladoch pri výrobe tepla pre vykurovanie pre vlastnú spotrebu oboch zmluvných strán
009/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Stredná odborná škola
20. Január 2015
Zmluva o fakturácií nákladov pri dodávke pitnej studenej vody a odvádzanie odpadovej vody
010/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Stredná odborná škola
29. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služby
013/2015/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
DOHODA o vzájomnej spolupráci
014/2015/TnUAD
0,00 € UniApps, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
015/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Filip Lakota
11. Február 2015
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
016/2015/TnUAD
0,00 € Aditio,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2015
Rámcová dohoda na dodávku originálnych tonerov pre TnUAD
017/2015/TnUAD
0,00 € PRINTO s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2015
Rámcová dohoda na dodávku renovovaných tonerov pre TnUAD
018/2015/TnUAD
0,00 € PRINTO s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorov
020/2015/TnUAD
0,00 € Škola úžitkového výtvarníctva (ŠUV) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2015
zmluva o praktickej výučbe
024/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Rehabilitačná ambulancia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2015
Zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb, číslo:MCH-15-01-19-ZP-1-E
025/2015/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2015
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2015
026/2015/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 2/2015
035/2015/TnUAD
0,00 € Vladimír Bližňák - CoBAK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2015
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
038/2015/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci č. 1/2015/TnUAD
041/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Apríl 2015
Zmluva uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
045/2015/TnUAD
0,00 € Ing. Ondrej Lazoň - Technol Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Apríl 2015
Darovacia zmluva
046/2015/TnUAD
0,00 € HEITEC Slovensko, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne