Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2015
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreement - SLA pri prevádzke a údržbe finančno – ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy)
050/2015/TnUAD
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
054/2015/TnUAD
0,00 € ZTS Strojárne, s.r.o., a Centrum vedecko –technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Máj 2015
Zmluva o dielo
057/2015/TnUAD
0,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2015
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
059/2015/TnUAD
0,00 € Milan Svorada - JAMP Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
060/2015/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2015
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
063/2015/TnUAD
0,00 € BOST SK, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
069/2015/TnUAD
0,00 € JUDr. Ján Havlát, advokát Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2015
Zmluva o dlhodobej spolupráci
070/2015/TnUAD
0,00 € MSM Martin, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2015
Dohoda o úhrade nákladov za opravu strechy
074/2015/TnUAD
0,00 € PARI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Júl 2015
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny, č. z. 361559064
083/2015/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Júl 2015
Zmluva o ubytovaní a stravovaní študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
086/2015/TnUAD
0,00 € Športové gymnázium Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Trenčín)
092/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Púchov))
094/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2015
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
100/2015/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2015
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-26-24/2015
109/2015/TnUAD
0,00 € Vojenský historický ústav Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. 032/2013/1.2/OPV
111/2015/TnUAD
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
114/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Juraj Gruber
29. September 2015
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č.z. 6300140809
115/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2015
Zmluva o ubytovaní
119/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti v ŠD Púchov TnUAD
12. Október 2015
Zmluva o ubytovaní
123/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti v ŠD Záblatie