Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
124/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AS Trenčín
14. Október 2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
125/2015/TnUAD
0,00 € PROFESIONÁLNA SERVISNÁ, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Október 2015
Zmluva o sprístupnení k integrovanému systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR
141/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2015
Rámcová kúpna zmluva
146/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2015
Rámcová kúpna zmluva
147/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2015
Rámcová kúpna zmluva
148/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2015
Zmluva o dlhodobej spolupráci
149/2015/TnUAD
0,00 € KONŠTRUKTA-Defence, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2015
Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 201535081_Z
159/2015/TnUAD
0,00 € FISHER Slovakia , s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2015
Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 201535083_Z
160/2015/TnUAD
0,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Január 2016
Dohoda o ukončení platnosti kúpnej zmluvy č. Z201526375_Z
002/2016/TnUAD
0,00 € K-system, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2016
Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorov
005/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Škola úžitkového výtvarníctva (ŠUV)
26. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
006/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
007/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € CPKSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Február 2016
Rámcová dohoda
008/2016/TnUAD
0,00 € INFO-S-NET, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Február 2016
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2016
012/2016/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
014/2016/TnUAD
0,00 € Ing. Dagmar Kašprišinová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2016
Rámcová dohoda
015/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € I.M.D.K. BA, s.r.o., Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2016
Rámcová dohoda o spolupráci pri výskumnej činnosti
016/2016/TnUAD
0,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2016
Nájomná zmluva
017/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská republika v správe: Fakultná nemocnica Trenčín
1. Apríl 2016
Zmluva o zabezpečení technickej prevádzky hyperbarickej komory HAUX – STARMED 2200
020/2016/TnUAD
0,00 € Vážska plavba – Potápačské centrum Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne