Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
021/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Rozália Majerčáková
6. Apríl 2016
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
022/2016/TnUAD
0,00 € KVANT, spol.s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2016
Partnerská dohoda
025/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne LUNA n.o.
21. Apríl 2016
Kúpna zmluva
026/2016/TnUAD
0,00 € TransData s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2016
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
027/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ing. Matej Drobný, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Máj 2016
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
030/2016/TnUAD
0,00 € SOVA Digital a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí služby
031/2016/TnUAD
0,00 € nebotra project s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, RONA, a.s., Ústav anorganickej chémie Slovenskej Akadémie vied
6. Máj 2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
032/2016/TnUAD
Doplnená
669,15 € Kúpele Nímnica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
033/2016/TnUAD
0,00 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
034/2016/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2016
Darovacia zmluva č. 2016-02904D
035/2016/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
036/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
037/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2016
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
038/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s .r. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
039/2016/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
040/2016/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
041/2016/TnUAD
0,00 € NZZ, Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
042/2016/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
043/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
21. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
046/2016/TnUAD
0,00 € Sirnaté lázně, Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne