Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
053/2016/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2016
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0020/2016 zo dňa 15.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
054/2016/TnUAD
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
055/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2016
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
056/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. JUDr. František Palko, PhD.
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
058/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016 - TnUAD
059/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0710
060/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
061/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Maple and Fish, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. September 2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD
068/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2016
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-15-0014
069/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie
26. September 2016
Zmluva o ubytovaní a stravovaní študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
072/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Športové gymnázium Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
073/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ľuboš Zajac
28. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
074/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC Line, s.r.o.
29. September 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
075/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Harbor, s.r.o.
29. September 2016
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
076/2016/TnUAD
0,00 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
077/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jíři Čvanda
4. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
078/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tomáš Kulan
6. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
080/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie TK ASICS
6. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
081/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laura Svatíková
6. Október 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
082/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CK Slniečko, spol. s r.o.