Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
013/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa parag. 269 ods. 2 OZ medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
014/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi - HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektornickým informačným zdrojom
016/2012/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2012
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
022/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marta Škvarková
28. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚZ/2011
027/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania (pre zamestnancov TnUAD)
030/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € JP-Club, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania (pre študentov TnUAD)
031/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € JP-Club, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
12. Marec 2012
Zmluva o praktickej výučbe
034/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
043/2012/TnUAD
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
051/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matador Holding, a.s.
2. Apríl 2012
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
053/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o spolupráci
057/2012/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Apríl 2012
Darovacia zmluva
063/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
25. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí peňažného daru zo dňa 19.2.2008
064/2012/TnUAD
0,00 € S&D Pharma SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
072/2012/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
073/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
15. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní študentov Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
074/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Športové gymnázium Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Nájomná zmluva č. 2012/29
078/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Projekt Eurocampus Slovenská republika
13. Jún 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
085/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Jurák