Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a Športovým Klubom Unišport TnUAD
086/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marek Dobo
14. Jún 2012
Rámcová poistná zmluva č. 1/2012, poistenie majetku
087/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Jún 2012
Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci
089/2012/TnUAD
0,00 € Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Základnej školy a o výške služieb spojených s výpožičkou
091/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09
095/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
096/2012/TnUAD
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2012
Kúpna zmluva
099/2012/TnUAD
0,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Júl 2012
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
101/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne EXPO CENTER, a.s.
1. August 2012
Kúpna zmluva
102/2012/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2012
Kúpna zmluva
106/2012/TnUAD
0,00 € Halimex – Ing. Lazhar Hassouna Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti propagačných aktivít objednávateľa
107/2012/TnUAD
0,00 € AENDY design, Andrej Živčic Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2012
Darovacia zmluva
108/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Študentská 1
122/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
12. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2012 – Púchov
123/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
124/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ŠK PANTHERS Trenčín
14. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
125/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Tarbaj – MTR Group
19. September 2012
Dodatok č.1 ku zmluve o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
126/2012/TnUAD
0,00 € TIME TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2012
Dodatok č.1 ku zmluve o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
127/2012/TnUAD
0,00 € Peter Chmelík COLO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní
129/2012/TnUAD
0,00 € GAVAP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2012
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-0218-11
131/2012/TnUAD
Doplnená
23 281,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne