Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2012
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-0487-11
134/2012/TnUAD
Doplnená
74 256,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
136/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Virtual Reality Media, a.s.
23. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
138/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ľuboš Zajac
30. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
141/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC LINE s.r.o.
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
139/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Juraj Pristach
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
140/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne o.z. C.H.B.T. „Chceme hrať basketbal v Trenčíne“
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 345/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 62/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 1019/21 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
152/2012/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
153/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
154/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PIO Keramoprojekt, a.s.
15. November 2012
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 000178
156/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € ODIN SECURITY, s. r. o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
157/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Patrik Vígh
19. November 2012
Zmluva o podnájme bytu
158/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Erika Hančovská, PhD.
20. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
159/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miloš Pelech
20. November 2012
Rámcová dohoda na tlač skrípt a iných obdobných publikácií
160/2012/TnUAD
0,00 € Jozef Kubaščík – TLAČIAREŇ J+K Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2012
Zmluva o prenájme priestorov
161/2012/TnUAD
0,00 € EXPO CENTER a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne