Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb VTS
074/2013/TnUAD
0,00 € Slovanet,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2013
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
075/2013/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2013
Zmluva na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
076/2013/TnUAD
0,00 € ArRea spol. s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
079/2013/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr.Martin BARTKO-JUDr.Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
081/2013/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
083/2013/TnUAD
0,00 € ABNKA,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2013
Rámcová zmluva o spolupráci v zabezpečení vzdelávacích aktivít pre zamestnancov TnUAD v Trenčíne
084/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € V.A.J.A.K.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzatvorená v súlade s Príkazom rektora č. 02/2013
085/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Roman Tuchyňa
1. Júl 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
087/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TAMARIN,s.r.o
14. August 2013
Rámcová poistná zmluva č. 491100606
103/2013/TnUAD
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2013
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
104/2013/TnUAD
0,00 € Milan Svorada-JAMP Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2013
Zmluva o právnom zastúpení
114/2013/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2013
Poistná zmluva č. 8003052409
115/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2013
Kúpna zmluva
116/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DANKAR, s.r.o.
6. September 2013
Kúpna zmluva
118/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € PICADO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. September 2013
Kúpna zmluva
121/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013
122/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013, (umiestnenie uzla FPT Púchov)
123/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
126/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ŠK UNIŠPORT TnUAD
15. Október 2013
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
145/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti podľa priloženého zoznamu