Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2013
Zmluva o praktickej výučbe
146/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Privátna urologická ambulancia,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Október 2013
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
147/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní študenti podľa priloženého zoznamu
22. Október 2013
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení
148/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € ESTIO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2013
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych potrieb pre TnUAD
149/2013/TnUAD
0,00 € Ing. Peter Gerši – GC Tech Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2013
Individuálna dohoda o študijnom pobyte
151/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská technická univerzita
29. Október 2013
Zmluva o nájme nebytovým priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
157/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laura Svatíková
30. Október 2013
Zmluva o nájme nebytovým priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
160/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AS Trenčín
13. November 2013
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 014/2009/5.1/OPVaV/D08
162/2013/TnUAD
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2013
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle § 269 odst.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
163/2013/TnUAD
0,00 € INFO-S-NET,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. November 2013
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
164/2013/TnUAD
0,00 € INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. November 2013
Zmluva o spolupráci v rámci Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
166/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
28. November 2013
Zmluva o spolupráci v rámci Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály
167/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
9. December 2013
Kúpna zmluva
175/2013/TnUAD
0,00 € Mabonex Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. December 2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
182/2013/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. December 2013
Rámcová dohoda na dodávku hovädzieho mäsa pre ŠJ TnUAD
183/2013/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. December 2013
Rámcová dohoda na dodávku bravčového mäsa pre ŠJ TnUAD
184/2013/TnUAD
0,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2014
Zmluva o dielo č. 24201S
006/2014/TnUAD
0,00 € TREVYS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2014
Nájmy a prenájmy
009/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Prof.Ing.Ivan Kneppo,DrSc.
3. Február 2014
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy
011/2014/TnUAD
0,00 € ESTIO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Február 2014
Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťami:
016/2014/TnUAD
0,00 € EXPO CENTER, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne