Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2011
DODATOK Č.1/ DZ 224104200080102 K ZMlUVE O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU
59/2011/TnUAD
716 458,00 € Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: 009/2012/1.2./OPV
165/2012/TnUAD
Doplnená
687 740,40 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Apríl 2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
087/2019/TnUAD
675 809,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 172/2021/TnUAD
172/2021/TnUAD
Doplnená
642 840,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
059/2022/TnUAD
Doplnená
491 104,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2022
Zmluva o dielo "Súbor infraštruktúry IKT 2"
169/2022/TnUAD
Doplnená
481 440,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy 022/2019/1.1.3/OPVaI/DP
210/2019/TnUAD
Doplnená
452 939,18 € Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
028/2021/TnUAD
430 120,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 078/2024
078/2024/TnUAD
408 796,45 € Peter Sýkora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
026/2018/TnUAD
392 357,58 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 054/2022/TnUAD
054/2022/TnUAD
Doplnená
390 024,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 052/2022/TnUAD
052/2022/TnUAD
Doplnená
373 200,00 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 171/2021/TnUAD
171/2021/TnUAD
Doplnená
367 018,80 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2022
Zmluva o dielo
028/2022/TnUAD
Doplnená
341 258,65 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o dodávke softvérových licencii a poskytovaní služieb
092/2012/TnUAD
323 850,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Servisná zmluva č. 183/2021/TnUAD
183/2021/TnUAD
Doplnená
305 382,22 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2022
Zmluva o dielo
187/2022/TnUAD
Doplnená
303 128,72 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
027/2020/TnUAD
300 000,00 € PARI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: Z SKCZ304011P822
167/2019/TnUAD
258 027,29 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne