Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2019
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
087/2019/TnUAD
675 809,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčiansky samosprávny kraj
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 172/2021/TnUAD
172/2021/TnUAD
Doplnená
642 840,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
059/2022/TnUAD
491 104,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2022
Zmluva o dielo "Súbor infraštruktúry IKT 2"
169/2022/TnUAD
481 440,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy 022/2019/1.1.3/OPVaI/DP
210/2019/TnUAD
Doplnená
452 939,18 € Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
028/2021/TnUAD
430 120,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
026/2018/TnUAD
392 357,58 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 054/2022/TnUAD
054/2022/TnUAD
Doplnená
390 024,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 052/2022/TnUAD
052/2022/TnUAD
Doplnená
373 200,00 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 171/2021/TnUAD
171/2021/TnUAD
Doplnená
367 018,80 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2022
Zmluva o dielo
028/2022/TnUAD
Doplnená
341 258,65 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o dodávke softvérových licencii a poskytovaní služieb
092/2012/TnUAD
323 850,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2021
Servisná zmluva č. 183/2021/TnUAD
183/2021/TnUAD
Doplnená
305 382,22 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
027/2020/TnUAD
300 000,00 € PARI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: Z SKCZ304011P822
167/2019/TnUAD
258 027,29 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2022
Zmluva č. 076/2022/TnUAD na zabezpečenie a podporu udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite
076/2022/TnUAD
248 694,00 € ANTIK Telecom, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0010
050/2020/TnUAD
247 580,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2015
Kúpna zmluva
029/2015/TnUAD
Doplnená
236 274,00 € DATALAN a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1; č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
123/2022/TnUAD
223 174,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne