Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-21-0022
056/2022/TnUAD
12 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1649/2021
006/2022/TnUAD
11 990,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 3
088/2020/TnUAD
11 868,00 € Top Soft BSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Jedáleň (Sýpka) a kuchyňa TnUAD v Záblatí“
063/2013/TnUAD
11 700,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
089/2013/TnUAD
11 700,00 € Euro Dotácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
138/2021/TnUAD
Doplnená
11 580,00 € Visions Entertainment, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 4
080/2020/TnUAD
11 325,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2014
Zmluva uzatvorená v rámci realizácie projektu spoločného hokejového tímu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy manažmentu v Trenčíne „CityU/TnUAD Gladiators“ a jeho účasti na Európskej univerzitnej hokejovej lige
166/2014/TnUAD
Doplnená
11 280,00 € FRYSLA Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy -2017-1-SK01-KA107-035193
077/2017/TnUAD
11 095,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
068/2012/TnUAD
10 845,60 € Synektika, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 1. etapa č. 800 402 1940
159/2022/TnUAD
10 489,99 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
158/2022/TnUAD
10 483,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hossein Ebrahim Hosseini Tazeh Kandi
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 17
218/2021/TnUAD
Doplnená
10 228,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
154/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akrity Anand
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.3/LTT/2021
160/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bruno André Wolfrum
14. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
036/2012/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2015
Podpora v oblasti vedy a vzdelávania
019/2015/TnUAD
10 000,00 € Amgen Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2016
Zmluva č. PRES/2016/37 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky zameranej na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovens
057/2016/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne