Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2021
Zmluva uzatvorená v rámci realizácie projektu hokejového tímu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne "Gladiators TnUAD Trenčin" a jeho účasti v Európskej univerzitnej hokejovej lige
212/2021/TnUAD
Doplnená
9 540,00 € FRYSLA Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2023
Zmluva o podieľaní sa na úhrade nákladov
096/2023/TnUAD
9 510,00 € Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Február 2019
Zmluva o dielo
044/2019/TnUAD
9 438,00 € MIKON, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Darovacia zmluva
169/2021/TnUAD
9 350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Ľuboš Marček
16. November 2021
Darovacia zmluva
190/2021/TnUAD
9 350,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania
096/2015/TnUAD
9 231,00 € KVANT spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Január 2018
Kúpna zmluva
005/2018/TnUAD
Doplnená
9 152,53 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Január 2019
Kúpna zmluva
014/2019/TnUAD
9 078,77 € FALCO, s. r. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2015
Darovacia zmluva
003/2015/TnUAD
9 000,00 € AbbVie s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
027/2023/TnUAD
9 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2018
Zmluva o dielo
070/2018/TnUAD
8 980,00 € CUBS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. August 2021
Kúpna zmluva č. KS-21052
139/2021/TnUAD
Doplnená
8 940,00 € SVS FEM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2015
Kúpna zmluva
032/2015/TnUAD
8 902,00 € RMI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
078/2018/TnUAD
8 812,20 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania
098/2015/TnUAD
8 676,00 € KVANT spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
170/2012/TnUAD
8 486,20 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
213/2022
8 451,35 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
198/2019/TnUAD
8 395,64 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Kúpna zmluva
080/2018/TnUAD
Doplnená
8 234,49 € I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne