Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
65/2011/TnUAD
8 178,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET - Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služby- zabezpečenie finančného manažéra
143/2013/TnUAD
Doplnená
8 119,20 € Euro Dotácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D3/2022/13
047/2022/TnUAD
8 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2014
Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
120/2014/TnUAD
7 950,00 € INNO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
020/2019/TnUAD
7 850,00 € Ing. Michal Kleščík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
022/2019/TnUAD
7 850,00 € Ing. Bibiána Bizubová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
106/2011/TnUAD
7 793,83 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
7. Máj 2019
Zmluva o dielo
097/2019/TnUAD
7 780,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chemosvit Fibrochem, a.s.
12. Apríl 2016
Contract 201598
023/2016/TnUAD
7 750,00 € JECS Trust Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2011
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov
25/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. August 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
67/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. November 2018
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
170/2018/TnUAD
7 709,90 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2019
Rámcová dohoda
070/2019/TnUAD
7 680,00 € Aditio, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania
097/2015/TnUAD
7 473,60 € KVANT spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. November 2015
Kúpna zmluva
150/2015/TnUAD
7 398,17 € BIBUS SK, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2015
Kúpna zmluva
043/2015/TnUAD
7 291,20 € HW-SW-Tonery s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2019
Poistná zmluva č. 9100196469
180/2019/TnUAD
7 255,84 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Máj 2017
Zmluva o certifikácii systému č. 39/2017
046/2017/TnUAD
7 216,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne