Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
158/2022/TnUAD
10 483,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hossein Ebrahim Hosseini Tazeh Kandi
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 17
218/2021/TnUAD
Doplnená
10 228,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
154/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akrity Anand
30. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.3/LTT/2021
160/2021/TnUAD
10 104,72 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bruno André Wolfrum
14. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
036/2012/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2015
Podpora v oblasti vedy a vzdelávania
019/2015/TnUAD
10 000,00 € Amgen Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2016
Zmluva č. PRES/2016/37 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky zameranej na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovens
057/2016/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D200/2017/13
055/2017/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2018
Darovacia zmluva
074/2018/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
025/2019/TnUAD
10 000,00 € MSM holding, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2020
Darovacia zmluva
065/2020/TnUAD
10 000,00 € Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2020
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s Visegrad Grant No. 22010227
059/2020/TnUAD
9 980,00 € International Visegrad Fund Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
067/2012/TnUAD
9 924,00 € DEREON, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
024/2012/TnUAD
9 900,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Marec 2015
Rámcová dohoda
034/2015/TnUAD
9 875,20 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2015
Kúpna zmluva
072/2015/TnUAD
9 860,40 € KAMEA design, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
067/2017/TnUAD
9 720,00 € CREA: THINK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2020
Kúpna zmluva DNS č. 5
126/2020/TnUAD
9 688,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. December 2016
Kúpna zmluva
150/2016/TnUAD
9 671,47 € Lacnea Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne