Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
164/2012/TnUAD
Doplnená
2 227,62 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
030/2013/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
143/2022/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ertugrul Varlik
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
089/2015/TnUAD
6 476,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1650/2021
007/2022/TnUAD
6 471,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Február 2020
Darovacia zmluva
012/2020/TnUAD
6 450,00 € Ing. Alžbeta Bakošová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2021
Darovacia zmluva
038/2021/TnUAD
6 440,00 € Ing. Simona Brigantová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2023
Darovacia zmluva
061/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Pavol Čerňava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2018
Zmluva o dielo
011/2018/TnUAD
6 344,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MIKON, s.r.o.
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov č. 03/STT/2022
157/2022/TnUAD
6 300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marzieh Ghadamyari
2. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
079/2021/TnUAD
Doplnená
6 133,70 € Marián Žembera Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
069/2022/TnUAD
6 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
23. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Darovacia zmluva
032/2022/TnUAD
6 055,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
098/2013/TnUAD
Doplnená
6 048,00 € MATCHPOINT production,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
026/2022/TnUAD
6 000,00 € Tatra Tender, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
059/2013/TnUAD
5 900,00 € Ing. Dagmar Kašprišinová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí služby
071/2021/TnUAD
5 880,00 € Gemini Group s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne