Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2015
Kúpna zmluva
032/2015/TnUAD
8 902,00 € RMI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
078/2018/TnUAD
8 812,20 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. August 2015
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania
098/2015/TnUAD
8 676,00 € KVANT spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
170/2012/TnUAD
8 486,20 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
213/2022
8 451,35 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
198/2019/TnUAD
8 395,64 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
214/2023/TnUAD
8 336,29 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Kúpna zmluva
080/2018/TnUAD
Doplnená
8 234,49 € I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí služby
052/2015/TnUAD
8 200,00 € M & M Store, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
65/2011/TnUAD
8 178,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET - Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služby- zabezpečenie finančného manažéra
143/2013/TnUAD
Doplnená
8 119,20 € Euro Dotácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
6. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D3/2022/13
047/2022/TnUAD
8 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2014
Zmluva o dielo uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
120/2014/TnUAD
7 950,00 € INNO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
020/2019/TnUAD
7 850,00 € Ing. Michal Kleščík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
022/2019/TnUAD
7 850,00 € Ing. Bibiána Bizubová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
106/2011/TnUAD
7 793,83 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
7. Máj 2019
Zmluva o dielo
097/2019/TnUAD
7 780,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Chemosvit Fibrochem, a.s.
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4059 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
097/2023/TnUAD
7 762,08 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2016
Contract 201598
023/2016/TnUAD
7 750,00 € JECS Trust Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne