Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Darovacia zmluva
049/2022/TnUAD
5 635,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
13. Apríl 2022
Darovacia zmluva
057/2022/TnUAD
5 635,00 € Ing. Simona Brigantová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
94/2011/TnUAD
5 596,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2020
Zmluva o certifikácii systému č. 32/2020
049/2020/TnUAD
5 550,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
43/2011/TnUAD
5 491,44 € Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
019/2019/TnUAD
5 400,00 € Ing. Mária Straková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Darovacia zmluva
026/2019/TnUAD
5 400,00 € Ing. Luis Alberto Rivera Pedraza, MBA. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Darovacia zmluva
027/2019/TnUAD
5 400,00 € Ing. Alena Balogová, MBA. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Darovacia zmluva
028/2019/TnUAD
5 400,00 € Ing. Ľuboš Herkeľ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
077/2019/TnUAD
5 392,60 € Marián Žembera Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
64/2011/TnUAD
5 354,97 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET - Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete
26. Október 2011
Zmluva o nájme bytov
87/2011/TnUAD
Doplnená
5 340,84 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2021
Rámcová dohoda
063/2021/TnUAD
5 294,38 € KASICO, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Apríl 2021
Zmluva o nájme č. TN2/2020
034/2021/TnUAD
5 280,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SWAN, a.s.
4. Marec 2021
Contract 2020247
024/2021/TnUAD
5 250,00 € JECS Trust Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
6. Máj 2020
Zmluva o nájme č. TN2/2020
023/2020/TnUAD
5 062,94 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SWAN, a. s.
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.6/LTT/2021
159/2021/TnUAD
5 052,36 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nguyen Mai Phuong Truong
11. Apríl 2011
Zmluva o dielo
21/2011/TnUAD
5 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.
23. Január 2015
Darovacia zmluva
011/2015/TnUAD
5 000,00 € Kia Motors Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-2017-0008
015/2018/TnUAD
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne