Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D030/2020/13
020/2020/TnUAD
5 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 19
058/2022/TnUAD
4 976,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2019
Zmluva č. 2019vs074 o poskytovaní daru na účely realizácie projektu
156/2019/TnUAD
4 955,00 € Nadácia Tatra banky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Darovacia zmluva
146/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Simona Lokšíková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
160/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
161/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
69/2011/TnUAD
4 800,00 € Chorvát, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. December 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
178/2013/TnUAD
4 785,87 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO -JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Darovacia zmluva
153/2022/TnUAD
4 775,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Marec 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
037/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
088/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
27. Marec 2019
Rámcová dohoda
073/2019/TnUAD
4 723,20 € KASICO, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-21-0030
060/2022/TnUAD
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Január 2020
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
001/2020/TnUAD
4 630,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb 070/2012/TnUAD
157/2015/TnUAD
4 602,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2019
Nájomná zmluva (ostatné priestory)
096/2019/TnUAD
4 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovak Telekom, a.s.
9. Február 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3194 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
041/2023/TnUAD
4 479,32 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
069/2013/TnUAD
4 363,43 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
9. December 2013
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
170/2013/TnUAD
Doplnená
4 194,94 € Refugium, NO Trenčín (Hospic) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne