Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. November 2015
Kúpna zmluva
150/2015/TnUAD
7 398,17 € BIBUS SK, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2015
Kúpna zmluva
043/2015/TnUAD
7 291,20 € HW-SW-Tonery s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
069/2023/TnUAD
7 280,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
070/2023/TnUAD
7 280,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2019
Poistná zmluva č. 9100196469
180/2019/TnUAD
7 255,84 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Máj 2017
Zmluva o certifikácii systému č. 39/2017
046/2017/TnUAD
7 216,00 € ELBACERT, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
124/2019/TnUAD
7 200,00 € Ing. Dagmar Kašprišinová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2023
Darovacia zmluva
245/2023/TnUAD
7 140,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služby- zabezpečenie finančného manažéra
142/2013/TnUAD
Doplnená
7 128,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
051/2017/TnUAD
7 100,00 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
076/2018/TnUAD
7 030,00 € Chemosvit Fibrochem, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
141/2013/TnUAD
Doplnená
6 895,20 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2021
Poistná zmluva č. 8004018197
120/2021/TnUAD
Doplnená
6 849,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
306/2023/TnUAD
6 825,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2014
Dohoda o úhrade nákladov za opravu strechy
008/2014/TnUAD
6 825,00 € PARI,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
131/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Michal Kleščík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
132/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Bibiána Bizubová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
133/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Tomáš Zatroch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
021/2019/TnUAD
6 715,00 € Ing. Tomáš Zatroch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne