Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2023
Darovacia zmluva
061/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Pavol Čerňava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2023
Darovacia zmluva
091/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2023
Darovacia zmluva
094/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Apríl 2023
Darovacia zmluva
095/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Maroš Dedinský Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2018
Zmluva o dielo
011/2018/TnUAD
6 344,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MIKON, s.r.o.
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov č. 03/STT/2022
157/2022/TnUAD
6 300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Marzieh Ghadamyari
2. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
079/2021/TnUAD
Doplnená
6 133,70 € Marián Žembera Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
069/2022/TnUAD
6 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fulden Dogrul
23. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Darovacia zmluva
032/2022/TnUAD
6 055,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb
098/2013/TnUAD
Doplnená
6 048,00 € MATCHPOINT production,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
026/2022/TnUAD
6 000,00 € Tatra Tender, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
285/2023/TnUAD
6 000,00 € DoubleMann, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2024
Darovacia zmluva
017/2024/TnuAD
5 950,00 € Ing, Pavol Čerňava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2013
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
059/2013/TnUAD
5 900,00 € Ing. Dagmar Kašprišinová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do rok 2030 č.lAPVV-22-0524
223/2023/TnUAD
5 881,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí služby
071/2021/TnUAD
5 880,00 € Gemini Group s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Kúpna zmluva DNS č. 32
316/2023/TnUAD
5 700,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne