Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2017
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti č. SZ_002_2017_TnUAD
079/2017/TnUAD
3 840,00 € tnTEL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
054/2012/TnUAD
3 800,89 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.5/LTT/2021
157/2021/TnUAD
3 714,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Haritha Ajitha Haridasan
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumn.-vzdel. pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"č.6/LTT/2021
158/2021/TnUAD
3 714,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Udhaya Kumar Aruchamy
25. Júl 2011
poistná zmluva č. 24 -4- 850
57/2011/TnUAD
3 672,05 € Union poist'ovňa a. .s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2011
ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 07/0TPaÚZ/2011
49/2011/TnUAD
Doplnená
3 600,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zeliezka - ABIS
12. December 2022
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 22120801/MH
201/2022/TnUAD
3 600,00 € MP Profit PB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2014
Kúpna zmluva
010/2014/TnUAD
3 500,00 € AFINITA,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
098/2014/TnUAD
3 500,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
008/2018/TnUAD
Doplnená
3 500,00 € INFO-S-NET, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2022
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti číslo: SZ_010_2022_TNUAD
175/2022/TnUAD
3 480,00 € tnTEL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Grafická príprava a tlač zborníkov, metodík a sylabov“
105/2014/TnUAD
3 477,24 € WEBPRINT,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
068/2023/TnUAD
3 457,13 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
002/2014/TnUAD
3 300,00 € VII spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Január 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04009
004/2021/TnUAD
3 300,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2014
Nájomná zmluva (ostatné priestory) uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
168/2014/TnUAD
Doplnená
3 240,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovak Telecom, a.s.
6. November 2020
Darovacia zmluva
078/2020/TnUAD
3 220,00 € Ing. Alžbeta Bakošová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Darovacia zmluva
081/2020/TnUAD
3 220,00 € Ing. Simona Brigantová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2011
ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 09/0TPaÚZ/2011
55/2011/TnUAD
3 204,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne INNOVA Apps,s.r.o.
2. Máj 2016
Kúpna zmluva
029/2016/TnUAD
3 162,96 € I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne