Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2022
Zmluva č. 076/2022/TnUAD na zabezpečenie a podporu udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite
076/2022/TnUAD
248 694,00 € ANTIK Telecom, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0010
050/2020/TnUAD
247 580,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0070
185/2023/TnUAD
245 779,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 080/2023
080/2023/TnUAD
Doplnená
245 706,00 € BRAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2015
Kúpna zmluva
029/2015/TnUAD
Doplnená
236 274,00 € DATALAN a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1; č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
123/2022/TnUAD
Doplnená
223 174,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. 029/2024
029/2024/TnUAD
214 924,99 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo
084/2019/TnUAD
214 263,38 € KILLEC stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
174/2013/TnUAD
214 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne VÚEZ,a.s.
7. Apríl 2020
Zmluva o dielo
019/2020/TnUAD
211 274,15 € NORMA – stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/19/2021
184/2021/TnUAD
Doplnená
209 513,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2024
Zmluva o dielo č. 016/2024
016/2024/TnUAD
209 192,50 € NORMA stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 053/2022/TnUAD
053/2022/TnUAD
Doplnená
206 772,00 € Škola.sk, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0062
186/2023/TnUAD
200 978,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Február 2023
Zmluva o dielo č. 040/2023
040/2023/TnUAD
Doplnená
192 790,88 € NORMA - stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 098/2023
098/2023/TnUAD
Doplnená
191 986,80 € Intersystem EU s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva na poskytnutie služby
148/2022/TnUAD
188 400,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
92/2011/TnUAD
Doplnená
186 329,08 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0049
138/2018/TnUAD
180 045,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
045/2012/TnUAD
178 704,00 € MITAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne