Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1; č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
123/2022/TnUAD
223 174,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo
084/2019/TnUAD
214 263,38 € KILLEC stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
174/2013/TnUAD
214 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne VÚEZ,a.s.
7. Apríl 2020
Zmluva o dielo
019/2020/TnUAD
211 274,15 € NORMA – stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/19/2021
184/2021/TnUAD
209 513,07 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 053/2022/TnUAD
053/2022/TnUAD
Doplnená
206 772,00 € Škola.sk, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva na poskytnutie služby
148/2022/TnUAD
188 400,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
92/2011/TnUAD
Doplnená
186 329,08 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0049
138/2018/TnUAD
180 045,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
045/2012/TnUAD
178 704,00 € MITAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Júl 2021
Zmluva o dielo
133/2021/TnUAD
178 127,32 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
17/2011/TnUAD
Doplnená
177 231,18 € Fakultná nemocnica v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2011
Dodatok č. 2 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
62/2011/TnUAD
170 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13. August 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: 026/2013/2.1/OPV
101/2013/TnUAD
Doplnená
162 540,60 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy -2017-1-SK01-KA103-034934
047/2017/TnUAD
162 063,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
123/2020/TnUAD
155 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DELTA INKASO, s.r.o.
19. December 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
180/2013/TnUAD
155 351,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS ČÍSLO ZMLUVY-2015-1-SK01-KA103-008659
081/2015/TnUAD
151 840,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 117/2022/TnUAD
117/2022/TnUAD
151 261,07 € NORMA - stavebno obchodná spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Jún 2017
Zmluva o dielo
062/2017/TnUAD
150 000,00 € STROJSTAV, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne