Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
17/2011/TnUAD
Doplnená
177 231,18 € Fakultná nemocnica v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Február 2023
Zmluva o dielo č. 045/2023
045/2023/TnUAD
Doplnená
176 382,32 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2011
Dodatok č. 2 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
62/2011/TnUAD
170 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
13. August 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: 026/2013/2.1/OPV
101/2013/TnUAD
Doplnená
162 540,60 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy -2017-1-SK01-KA103-034934
047/2017/TnUAD
162 063,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2020
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
123/2020/TnUAD
155 400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DELTA INKASO, s.r.o.
19. December 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
180/2013/TnUAD
155 351,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS ČÍSLO ZMLUVY-2015-1-SK01-KA103-008659
081/2015/TnUAD
151 840,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
038/2024/TnUAD
151 836,00 € Urbárske spoločenstvo a Lesné spoločenstvo, pozem. spol. Trenčín - Záblatie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 117/2022/TnUAD
117/2022/TnUAD
151 261,07 € NORMA - stavebno obchodná spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Jún 2017
Zmluva o dielo
062/2017/TnUAD
150 000,00 € STROJSTAV, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2024
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu č. 8004025442
008/2024/TnUAD
149 999,76 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Október 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zo dňa 7.9.2010
142/2012/TnUAD
148 525,11 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY – 2016-1-SK01-KA103-022197
052/2016/TnUAD
Doplnená
146 460,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 079/2023
079/2023/TnUAD
Doplnená
144 859,20 € BRAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 1 Číslo zmluvy – 2018-1SK01-KA 103-045868
068/2018/TnUAD
Doplnená
144 037,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0579
051/2020/TnUAD
Doplnená
143 210,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
054/2019/TnUAD
141 146,03 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
064/2024/TnUAD
140 400,00 € Language College Slovakia, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. Z SKCZ304011U702
200/2021/TnUAD Dodatok 01 k 053/2020/TnUAD
140 023,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne