Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
055/2020/TnUAD
Doplnená
75 259,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. August 2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
054/2020/TnUAD
75 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Zmluva o dielo
046/2021/TnUAD
74 483,86 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2021
Kúpna zmluva č. 170/2021/TnUAD
170/2021/TnUAD
Doplnená
74 280,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2021
Zmluva o dielo
064/2021/TnUAD
73 826,28 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2023
Kúpna zmluva č. 243/2023
243/2023/TnUAD
72 596,40 € KVANT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2023
Zmĺuva o dielo č. 208/2023
208/2023/TnUAD
72 103,75 € NORMA - stavebno obchodná činnosť, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2024
Kúpna zmluva DNS č. 33
084/2024/TnUAD
71 462,92 € Aricoma Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Október 2013
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov pri riešené úlohy č. APVV-0108-12
156/2013/TnUAD
Doplnená
67 809,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu
23. Marec 2022
Zmluva o dielo
038/2022/TnUAD
67 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2019
Zmluva o zložení zábezpeky do obchodnej verejnej súťaže
049/2019/TnUAD
67 580,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o dielo
166/2021/TnUAD
65 880,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+1 Projekt č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000130627
176/2023/TnUAD
65 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú prípravu; č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Marec 2022
Zmluva o dielo
039/2022/TnUAD
64 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022/TnUAD
63 633,84 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2019
Zmluva o dielo
158/2019/TnUAD
61 194,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
193/2023/TnUAD
60 000,00 € Súkromná geodézia Trenčín, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Február 2023
Kúpna zmluva č. 044/2023
044/2023/TnUAD
58 796,40 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne