Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus+1 Projekt č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000130627
176/2023/TnUAD
65 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú prípravu; č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Marec 2022
Zmluva o dielo
039/2022/TnUAD
64 800,00 € ITernal, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022/TnUAD
63 633,84 € TOP METAL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2019
Zmluva o dielo
158/2019/TnUAD
61 194,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
193/2023/TnUAD
60 000,00 € Súkromná geodézia Trenčín, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Február 2023
Kúpna zmluva č. 044/2023
044/2023/TnUAD
58 796,40 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2023
Kúpna zmluva č. 004/2023
004/2023/TnUAD
58 786,32 € NABIMEX, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
26/2011/TnUAD
57 052,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0049
171/2018/TnUAD
Doplnená
55 621,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového výskumu SAV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2020
Zmluva o dielo
061/2020/TnUAD
54 192,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2018
Zmluva o dielo
084/2018/TnUAD
52 284,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy – 2020-1-SK01-KA107-078082
045/2020/TnUAD
51 525,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 081/2023
081/2023/TnUAD
Doplnená
50 580,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 082/2023
082/2023/TnUAD
Doplnená
50 100,00 € Vision Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 04/032023
084/2023/TnUAD
Doplnená
48 840,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2018
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-17-0049
172/2018/TnUAD
Doplnená
48 216,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
058/2012/TnUAD
48 161,85 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
16. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 01-06-23
155/2023/TnUAD
48 133,87 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
067/2015/TnUAD
47 982,00 € Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne