Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2020
Zmluva o výkone sezónnych záhradníckych prác v areáloch TnUAD 2002021
021/2020/TnUAD
29 594,88 € Landart s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva č. RMI 212130 P
082/2012/TnUAD
29 323,00 € RMI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Kúpna zmluva
118/2022/TnUAD
29 318,40 € MERCATOR DMS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2021
Kúpna zmluva
205/2021/TnUAD
Doplnená
29 150,00 € CC TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Október 2017
Zmluva o audite
118/2017/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € MANDAT AUDIT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. August 2021
Kúpna zmluva č. 140/2021/TnUAD
140/2021/TnUAD
Doplnená
27 600,00 € PM Systems, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Apríl 2021
Kúpna zmluva
055/2021/TnUAD
26 408,26 € Ing. Peter Gerší - GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci ERASMUS+1, číslo zmluvy-2018-1-SK01-KA107-046175
108/2018/TnUAD
25 480,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Národná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2022
Kúpna zmluva DNS č. 23
138/2022/TnUAD
Doplnená
24 540,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Rámcová dohoda na tlač skrípt a iných obdobných publikácií
004/2014/TnUAD
24 000,00 € KRAIN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS ČÍSLO ZMLUVY-2015-1-SK01-KA107-008760
084/2015/TnUAD
23 660,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Marec 2018
Kúpno-predajná zmluva
022/2018/TnUAD
23 400,00 € Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/2013
152/2013/TnUAD
23 388,00 € EUROCONTROL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Február 2019
Kúpna zmluva
056/2019/TnUAD
23 230,44 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2020
Zmluva o dielo
015/2020/TnUAD
23 106,12 € Linea Interiér, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.14/2013 uzatvorená podľa ust.§269 ods. 2 Obchodného zákonníka
136/2013/TnUAD
22 992,00 € EUROCONTROL, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
028/2016/TnUAD
Doplnená
24 622,06 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služby - DMS
082/2015/TnUAD
22 800,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2012
Kúpna zmluva č. 19042012
076/2012/TnUAD
22 558,84 € Ing. Viera Riljaková - Interiéry Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Júl 2021
Kúpna zmluva DNS č. 9
124/2021/TnUAD
21 323,70 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne