Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2022
Kúpna zmluva na dodávku laboratórneho nábytku
004/2022/TnUAD
Doplnená
44 395,50 € Konimpex, spoločnosť s ručením obmedzeným Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 05/032023
087/2023/TnUAD
Doplnená
42 948,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
056/2012/TnUAD
42 829,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Marec 2022
Zmluva o dielo č. TUAD/2022 - servisná zmluva
029/2022/TnUAD
41 280,00 € SVOP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Júl 2021
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
134/2021/TnUAD
41 000,00 € Mosný, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
115/2022/TnUAD
40 280,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
124/2022/TnUAD
40 280,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
003/2014/TnUAD
40 000,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Marec 2024
Zmluva o dielo
042/2024/TnUAD
Doplnená
39 480,00 € Ing. arch. Peter Dunajovec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 086/2023
086/2023/TnUAD
Doplnená
38 400,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 25
178/2022/TnUAD
37 392,00 € flex-it, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. August 2023
Zmluva o dielo č. 642 - 2023
189/2023/TnUAD
37 294,80 € PROGEO TRENČÍN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
88/2011/TnUAD
37 018,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
195/2023/TnUAD
36 000,00 € Ivan Opatovský - geodet Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. November 2020
Rámcová dohoda na servis a údržbu spektroskopických zariadení
076/2020/TnUAD
35 523,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0487-11
128/2012/TnUAD
Doplnená
249 764,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Rámcová dohoda č. 800 402 2236 na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
190/2022/TnUAD
35 000,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2023
Zmluva o dielo 2302044
107/2023/TnUAD
34 800,00 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Kúpna zmluva DNS č. 31
269/2023/TnUAD
34 560,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
025/2023/TnUAD
34 350,00 € Robert Trygve Lee Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne