Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
115/2022/TnUAD
40 280,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 č. zmluvy - 2022-1-SK01-KA171-HED-000069485
124/2022/TnUAD
40 280,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
003/2014/TnUAD
40 000,00 € FALCO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 086/2023
086/2023/TnUAD
Doplnená
38 400,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 25
178/2022/TnUAD
37 392,00 € flex-it, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. August 2023
Zmluva o dielo č. 642 - 2023
189/2023/TnUAD
37 294,80 € PROGEO TRENČÍN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
88/2011/TnUAD
37 018,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
195/2023/TnUAD
36 000,00 € Ivan Opatovský - geodet Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. November 2020
Rámcová dohoda na servis a údržbu spektroskopických zariadení
076/2020/TnUAD
35 523,60 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0487-11
128/2012/TnUAD
Doplnená
249 764,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Rámcová dohoda č. 800 402 2236 na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
190/2022/TnUAD
35 000,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2023
Zmluva o dielo 2302044
107/2023/TnUAD
34 800,00 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Kúpna zmluva DNS č. 31
269/2023/TnUAD
34 560,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
025/2023/TnUAD
34 350,00 € Robert Trygve Lee Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Kúpna zmluva číslo: 46/14/OR
082/2014/TnUAD
34 193,00 € VÚEZ, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
72/2011/TnUAD
32 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
27. November 2014
Rámcová dohoda na dodávku spotrebného kancelárskeho materiálu pre TnUAD
172/2014/TnUAD
31 999,00 € CG Tech-Ing. Peter Gerši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2018
Kúpna zmluva
179/2018/TnUAD
31 534,10 € Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. December 2023
Kúpna zmluva č. 325/2023
325/2023/TnUAD
31 195,20 € SANAS, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy -20191-SK01-KA107-060296
144/2019/TnUAD
31 020,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne