Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2017
Kúpna zmluva
140/2017/TnUAD
16 992,36 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 2
079/2020/TnUAD
16 865,56 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
080/2012/TnUAD
16 000,00 € Safibra, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2019
Zmluva o EUR-ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu
013/2019/TnUAD
14 800,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2014
Obchodná zmluva číslo 194/14
018/2014/TnUAD
14 757,78 € EXPRES MEDIA k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2018
Rámcová dohoda na dodávku tovaru a služieb
072/2018/TnUAD
14 466,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie“
089/2014/TnUAD
14 160,00 € STA-KON,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Január 2021
Kúpna zmluva DNS č. 6
001/2021/TnUAD
13 998,00 € Top Soft BSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2017
Kúpna zmluva
123/2017/TnUAD
13 500,00 € J.G.Fruit, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Apríl 2015
Koupní smlouva
042/2015/TnUAD
13 172,00 € StatSoft CR s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na prechádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D020/2018/13
090/2018/TnUAD
13 105,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
042/2017/TnUAD
12 799,00 € spicybrown s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 12
189/2021/TnUAD
12 613,85 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Marec 2018
Mandátna zmluva
025/2018/TnUAD
12 500,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. August 2017
Zmluva o dielo
080/2017/TnUAD
12 308,82 € NORMA – stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2013
Dodatok č. 17 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12. 9. 2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
173/2013/TnUAD
Doplnená
12 124,50 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 18
048/2022/TnUAD
12 082,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-21-0022
056/2022/TnUAD
12 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1649/2021
006/2022/TnUAD
11 990,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne