Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2014
Rámcová dohoda na dodávku spotrebného kancelárskeho materiálu pre TnUAD
172/2014/TnUAD
31 999,00 € CG Tech-Ing. Peter Gerši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2018
Kúpna zmluva
179/2018/TnUAD
31 534,10 € Ing. Lazhar Hassouna - Halimex Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. December 2023
Kúpna zmluva č. 325/2023
325/2023/TnUAD
31 195,20 € SANAS, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1 číslo zmluvy -20191-SK01-KA107-060296
144/2019/TnUAD
31 020,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2019
Zmluva o dielo
078/2019/TnUAD
30 720,00 € INNO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
068/2015/TnUAD
30 572,00 € Renishaw s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. September 2019
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
166/2019/TnUAD
30 506,58 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2018
Zmluva o dielo
088/2018/TnUAD
29 644,00 € INNO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Apríl 2020
Zmluva o výkone sezónnych záhradníckych prác v areáloch TnUAD 2002021
021/2020/TnUAD
29 594,88 € Landart s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva č. RMI 212130 P
082/2012/TnUAD
29 323,00 € RMI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Kúpna zmluva
118/2022/TnUAD
29 318,40 € MERCATOR DMS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Január 2024
Zmluva o dielo č. TNUAD/27/12/2023
327/2023/TnUAD
29 153,33 € Peter Sýkora Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2021
Kúpna zmluva
205/2021/TnUAD
Doplnená
29 150,00 € CC TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Október 2017
Zmluva o audite
118/2017/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € MANDAT AUDIT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 088/2023
088/2023/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. August 2021
Kúpna zmluva č. 140/2021/TnUAD
140/2021/TnUAD
Doplnená
27 600,00 € PM Systems, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Apríl 2021
Kúpna zmluva
055/2021/TnUAD
26 408,26 € Ing. Peter Gerší - GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 224/2023
224/2023/TnUAD
26 019,20 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2023
Zmluva o dodaní služieb
213/2023/TnUAD
25 800,00 € TALAS agency, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci ERASMUS+1, číslo zmluvy-2018-1-SK01-KA107-046175
108/2018/TnUAD
25 480,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Národná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne