Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2018
Kúpna zmluva
155//2018/TnUAD
18 553,13 € Mabonex Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 15
197/2021/TnUAD
18 296,40 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Kúpna zmluva
107/2018/TnUAD
18 271,17 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2019
Zmluva o poskytnutí služby
232/2019/TnUAD
18 000,00 € ALEF Distribution SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
087/2015/TnUAD
17 760,00 € MSC.Software s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
063/2016/TnUAD
17 722,08 € LICHTING SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 13
193/2021/TnUAD
17 464,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2022
Rámcová zmluva
074/2022/TnUAD
17 325,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Máj 2011
Kúpna zmluva
37/2011/TnUAD
17 261,64 € Ľubomír Kusyn Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2021
Kúpna zmluva DNS č. 7
069/2021/TnUAD
Doplnená
17 256,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2017
Kúpna zmluva
140/2017/TnUAD
16 992,36 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 2
079/2020/TnUAD
16 865,56 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
080/2012/TnUAD
16 000,00 € Safibra, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2345
191/2022/TnUAD
14 990,65 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2019
Zmluva o EUR-ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu
013/2019/TnUAD
14 800,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2014
Obchodná zmluva číslo 194/14
018/2014/TnUAD
14 757,78 € EXPRES MEDIA k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2018
Rámcová dohoda na dodávku tovaru a služieb
072/2018/TnUAD
14 466,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie“
089/2014/TnUAD
14 160,00 € STA-KON,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Január 2021
Kúpna zmluva DNS č. 6
001/2021/TnUAD
13 998,00 € Top Soft BSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne