Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BA 271/5-148/2012/082036-Nzpk
130/2012/TnUAD
931,84 € Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2012
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-0218-11
131/2012/TnUAD
Doplnená
23 281,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
132/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Tököly, PhD.
9. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
133/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Doc.Ing. Ľubomír Uherík, CSc.
10. Október 2012
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-0487-11
134/2012/TnUAD
Doplnená
74 256,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav anorganickej chémie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Október 2012
Zmluva o ubytovaní
135/2012/TnUAD
66,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní podľa priloženého zoznamu
12. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
136/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Virtual Reality Media, a.s.
19. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 017/2012/1.1/OPVaV
137/2012/TnUAD
Doplnená
2 900 891,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
138/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ľuboš Zajac
30. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
141/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BSC LINE s.r.o.
30. Október 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zo dňa 7.9.2010
142/2012/TnUAD
148 525,11 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
139/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Juraj Pristach
31. Október 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
140/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne o.z. C.H.B.T. „Chceme hrať basketbal v Trenčíne“
6. November 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
143/2012/TnUAD
489,50 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. November 2012
Zmluva o ubytovaní
144/2012/TnUAD
Doplnená
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akad.mal. Viliam Široký
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 345/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 62/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 1019/21 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne