Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
150/2012/TnUAD
Doplnená
198,00 € STORIN, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzatvorená v súlade s príkazom rektora č. 09/2012
151/2012/TnUAD
Doplnená
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vedúci zamestnanci TnUAD
12. November 2012
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
152/2012/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
153/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
154/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PIO Keramoprojekt, a.s.
14. November 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
155/2012/TnUAD
472,48 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2012
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 000178
156/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € ODIN SECURITY, s. r. o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
157/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Patrik Vígh
19. November 2012
Zmluva o podnájme bytu
158/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Erika Hančovská, PhD.
20. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
159/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miloš Pelech
20. November 2012
Rámcová dohoda na tlač skrípt a iných obdobných publikácií
160/2012/TnUAD
0,00 € Jozef Kubaščík – TLAČIAREŇ J+K Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2012
Zmluva o prenájme priestorov
161/2012/TnUAD
0,00 € EXPO CENTER a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
162/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AS Trenčín
21. November 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – služba Mobilný internet
163/2012/TnUAD
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
164/2012/TnUAD
Doplnená
2 227,62 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: 009/2012/1.2./OPV
165/2012/TnUAD
Doplnená
687 740,40 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2012
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
166/2012/TnUAD
699,13 € Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
167/2012/TnUAD
Doplnená
54,80 € Diecézna charita Žilina, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2012
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
168/2012/TnUAD
2 449,22 € Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
169/2012/TnUAD
Doplnená
3 548,30 € Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne