Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
170/2012/TnUAD
8 486,20 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2012
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
171/2012/TnUAD
3 971,30 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.5.2008
172/2012/TnUAD
3 056,24 € Medicyt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
173/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RIA Prievidza Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
174/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby – Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2012
Dodatok č. 2/2013 k zmluve o dodávke plynu
175/2012/TnUAD
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
176/2012/TnUAD
Doplnená
45,30 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
177/2012/TnUAD
3 023,02 € Národná transfúzna služba Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006
178/2012/TnUAD
1 041,90 € Nemocnica Bánovce, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
179/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby – Sestrička Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2012
Dodatok č. 14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
180/2012/TnUAD
Doplnená
2 713,47 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. December 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
181/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Súkromná stredná odborná škola
14. December 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
182/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2012
Zmluva o prevzatí oceľových fliaš
183/2012/TnUAD
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2012
Zmluva o ubytovaní
184/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Ján Michalko, CsC.
19. December 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
185/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie SLIMÁČIK
19. December 2012
Zmluva o ubytovaní
186/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD.
20. December 2012
Kúpna zmluva a faktúra č. 9/2012
187/2012/TnUAD
200,00 € Doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2012
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č.8 zo dňa 2.1.2010
188/2012/TnUAD
Doplnená
830,50 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2012
Zmluva o ubytovaní
189/2012/TnUAD
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.