Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2013
Darovacia zmluva
014/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
14. Február 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
015/2013/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
016/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Február 2013
Darovacia zmluva
017/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2013
Zmluva o podnájme bytu
018/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Norbert Jiroš
27. Február 2013
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
019/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Alena Krchňavá
28. Február 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzatvorená v súlade s Príkazom rektora č. 02/2013
020/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zamestnanci TnUAD
28. Február 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci a využívaní priestorov
021/2013/TnUAD
0,00 € Škola úžitkového výtvarníctva (ŠUV) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2013
Zmluva o dielo
022/2013/TnUAD
0,00 € eventive, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2013
Zmluva o nájme, číslo ABO-163871/01/2012
023/2013/TnUAD
297,84 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o praktickej výučbe
024/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica Svätého Michala, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
025/2013/TnUAD
1 716,00 € Culture Bridge, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o výpožičke
026/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
20. Marec 2013
Zmluva o nájme reklamnej plochy
027/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne INCOMP, s.r.o.
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
028/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
029/2013/TnUAD
3 950,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
030/2013/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
2. Apríl 2013
Zmluva o odbere odpadu
031/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DETOX, s.r.o.
8. Apríl 2013
Zmluva o dodávke plynu
032/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2013
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych potrieb
033/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Gerši – GC Tech. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne