Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. August 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
61/2011/TnUAD
Doplnená
1 392,00 € Nemocnica Bánovce, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2011
Dodatok č. 2 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
62/2011/TnUAD
170 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2. August 2011
Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
63/2011/TnUAD
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
64/2011/TnUAD
5 354,97 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET - Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete
3. August 2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/2011
65/2011/TnUAD
8 178,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SANET - Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete
3. August 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku
66/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5. August 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
67/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
8. August 2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
69/2011/TnUAD
4 800,00 € Chorvát, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 11/073/VMT
71/2011/TnUAD
20 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne VÝVOJ Martin, a.s.
25. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
72/2011/TnUAD
32 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
6. September 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o partnerstve
73/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/2009/5.1/OPVaV
74/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6. September 2011
Zmena poistnej zmluvy č. 511047653 podľa návrhu 9979362494
75/2011/TnUAD
144,82 € Allianz – slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. September 2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci
76/2011/TnUAD
0,00 € EXPO CENTER, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. September 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o partnerstve
77/2011/TnUAD
0,00 € RMC s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. September 2011
Zmluva o ubytovaní
78/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miroslav Michalec
14. September 2011
Zmluva o ubytovaní
79/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Ján Michalko,CSc.
14. September 2011
Zmluva o ubytovaní
80/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Ľubomír Uherík, CSc.