Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2011
dodatok č. 4 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
81/2011/TnUAD
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 5 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
82/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2011
dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku a spôsobe jeho splnenia uzavretej dňa 28.6.2011
83/2011/TnUAD
1 231,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miloš Čerešňa
13. Október 2011
Zmluva o praktickej vyucbe
84/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum liecebnej rehabilitacie, s. r. o. Nemsova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Október 2011
Rámcová zmluva č. RZ_2011_5TnUAD
85/2011/TnUAD
Doplnená
5 712 658,32 € tnTEL s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
86/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € RMC s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Október 2011
Zmluva o nájme bytov
87/2011/TnUAD
Doplnená
5 340,84 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
88/2011/TnUAD
37 018,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
14. November 2011
Dodatok č.1/2012 k zmluve o dodávke plynu. Číslo obchodného partnera 5100011343/1
89/2011/TnUAD
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2011
Zmluva o spolupráci
90/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Športový klub Unišport Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
14. November 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
91/2011/TnUAD
4 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
16. November 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
92/2011/TnUAD
Doplnená
186 329,08 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. November 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
93/2011/TnUAD
83 300,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
94/2011/TnUAD
5 596,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. December 2011
Dodatok č. 5 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
95/2011/TnUAD
1 850,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
96/2011/TnUAD
1 049 622,19 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra MŠ VVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
97/2011/TnUAD
2 101,28 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
11. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.12.2010
98/2011/TnUAD
270,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ADOS-SALUS, s.r.o
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
99/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša
11. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006
100/2011/TnUAD
747,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.