Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
101/2011/TnUAD
1 430,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín, (Hospic)
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 7.1.2007
102/2011/TnUAD
Doplnená
333,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RADOS PB, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.12.2006
103/2011/TnUAD
47,70 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Sestrička, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
104/2011/TnUAD
2 003,40 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
105/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. v Ilave
11. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
106/2011/TnUAD
7 793,83 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09 v znení jej platných dodatkov
107/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0044-09 v znení jej platných dodatkov
108/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č. 6 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ, VVaŠ SR na rok 2011
109/2011/TnUAD
2 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Zmluva o dlhodobej spolupráci
110/2011/TnUAD
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
111/2011/TnUAD
-4 336,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Január 2012
MANDÁTNA ZMLUVA - pre projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“
001/2012/TnUAD
1 250,00 € Star EU, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Január 2012
MANDÁTNA ZMLUVA - pre projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka"
002/2012/TnUAD
1 250,00 € Star EU, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
003/2012/TnUAD
1 971,60 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č. 8 zo dňa 2.1.2010
004/2012/TnUAD
1 462,80 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a dodatku č. 9 zo dňa 15.3.2010
005/2012/TnUAD
Doplnená
667,80 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
006/2012/TnUAD
47,70 € Mestská poliklinika Dubnica m.p.o., Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
007/2012/TnUAD
190,80 € Nemocnica s poliklinikou Partizánske Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/0TPaÚZ/2012
008/2012/TnUAD
Doplnená
196,17 € MUDr. Magda Androvičová - všeobecný lekár pre deti a dorast Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2012
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
009/2012/TnUAD
127,20 € Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne