Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania (pre zamestnancov TnUAD)
030/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € JP-Club, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení závodného stravovania (pre študentov TnUAD)
031/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € JP-Club, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/OTPaÚZ/2012
032/2012/TnUAD
Doplnená
156,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JP- Club, s.r.o.
6. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
12. Marec 2012
Zmluva o praktickej výučbe
034/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2012
Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
035/2012/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KAMEA Design, s.r.o.
14. Marec 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
036/2012/TnUAD
10 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Marec 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
037/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Marec 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
038/2012/TnUAD
1 277,26 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
19. Marec 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
039/2012/TnUAD
2 128,77 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
21. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
040/2012/TnUAD
1 648,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
21. Marec 2012
Dodatok č.12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
041/2012/TnUAD
343,35 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
29. Marec 2012
Zmluva o dielo číslo: 010312
042/2012/TnUAD
2 562,00 € Ing. Miroslav Horňák - Monting Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
043/2012/TnUAD
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
044/2012/TnUAD
2 760,53 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic)
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
045/2012/TnUAD
178 704,00 € MITAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
046/2012/TnUAD
1 493,57 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.
2. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
2. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
048/2012/TnUAD
1 545,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Apríl 2012
Dodatok č.11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
049/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín