Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
050/2012/TnUAD
104 080,00 € Firma CLASIC CZ, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
051/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matador Holding, a.s.
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
053/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
054/2012/TnUAD
3 800,89 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
055/2012/TnUAD
1 534,78 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
4. Apríl 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
056/2012/TnUAD
42 829,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2012
Dodatok k Zmluve o spolupráci
057/2012/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
058/2012/TnUAD
48 161,85 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
13. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
059/2012/TnUAD
274,68 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Partizánske
17. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry
060/2012/TnUAD
2 500,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.5.2008
061/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MEDICYT, s.r.o.
18. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
062/2012/TnUAD
755,37 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
23. Apríl 2012
Darovacia zmluva
063/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
25. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí peňažného daru zo dňa 19.2.2008
064/2012/TnUAD
0,00 € S&D Pharma SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Apríl 2012
Nájomná zmluva
065/2012/TnUAD
Doplnená
4 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Telefónica Slovakia s.r.o.
26. Apríl 2012
Kúpna zmluva
066/2012/TnUAD
300,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Petruš Dušan
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
067/2012/TnUAD
9 924,00 € DEREON, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
068/2012/TnUAD
10 845,60 € Synektika, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
069/2012/TnUAD
1 514,00 € GEMINY, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne