Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Rámcová dohoda o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
070/2012/TnUAD
3 566 490,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2012
Dodatok č.11a k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
071/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
14. Máj 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
072/2012/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
073/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
15. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní študentov Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
074/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Športové gymnázium Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Máj 2012
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
075/2012/TnUAD
918,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2012
Kúpna zmluva č. 19042012
076/2012/TnUAD
22 558,84 € Ing. Viera Riljaková - Interiéry Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
077/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
29. Máj 2012
Nájomná zmluva č. 2012/29
078/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Projekt Eurocampus Slovenská republika
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
079/2012/TnUAD
99 982,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva
080/2012/TnUAD
16 000,00 € Safibra, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva 0203/ZP/12
081/2012/TnUAD
Doplnená
137 500,00 € SPECION, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2012
Kúpna zmluva č. RMI 212130 P
082/2012/TnUAD
29 323,00 € RMI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2012
Darovacia zmluva
083/2012/TnUAD
135,00 € Microsoft Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
084/2012/TnUAD
100,00 € HEITEC Slovensko, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2012
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
085/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Jurák
13. Jún 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a Športovým Klubom Unišport TnUAD
086/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Marek Dobo
14. Jún 2012
Rámcová poistná zmluva č. 1/2012, poistenie majetku
087/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
088/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Jún 2012
Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci
089/2012/TnUAD
0,00 € Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne